NOTA_COMUNICAZIONE_AUTORIZZAZIONE IDRAULICA IN AUA